3
ژانویه 14, 2012محصولات

توپی هوایی

این رده از محصولات شرکت بمنظور نورافشانی هوایی استفاده و در سایز های مختلف از قبیل ۰۱ ، ۰۲ ، ۰۳ ، ۰۴ ، ۰۷ ،۰۱۰ ، ۰۱۲ عرضه می شود. این محصولات با مجوز رسمی و تحت نظارت برابر با استانداردهای بین المللی تولید گردیده و با هماهنگی نیروی انتظامی در سراسر پخش و اجرا می گردد و با ایجاد جلوه های زیبا و خیره کننده نور افشانی در آسمان شب هر بیننده ای را مجذوب می نماید. توپی ۰۱۲ الکتریکی و ساده موارد استفاده : انواع جشنهای خانوادگی و خصوصی و عمومی ، اعیاد ملی و مذهبی و ارگانهای دولتی (شهرداریها و سپاه پاسداران) تماس بگیرید.
0.0/60votes
Voting statistics:
RatePercentageVotes
60%0
50%0
40%0
30%0
20%0
10%0
Click to share thisClick to share this