0
ژانویه 13, 2012

توانايی های شرکت در يک نگاه

  • اجرای جلوه های نوین نورافشانی بصورت علمی و تخصصی برای کلیه مراسم های ملی ، مذهبی ، افتتاحیه و اختتامیه کلیه پروژه های مربوط به شرکتهای دولتی و غیر دولتی در سراسر کشور بدون دخالت دست و تماماً با دستگاه الکترونیکی
  • کنترل ازراه دور ( برای اولین بار در سراسر ایران )
  • مجری برگزاری جشنواره ها ، سمینار، همایش و تشریفات میهمانان خارجی و داخلی ارگانها و اشخاص
  • برگزاری انواع تورهای تفریحی خاص ( داخل و خارج از کشور )
  • برگزاری نمایشگاه ها و جشنواره های خاص و متفاوت
  • هندلینگ و ایجاد روابط فرهنگی ، هنری با کشورهای دیگر و اجرای تمامی مراسم های مربوط به آن
0.0/60votes
Voting statistics:
RatePercentageVotes
60%0
50%0
40%0
30%0
20%0
10%0
Click to share thisClick to share this