دسامبر 26, 2011مطالب منتخب

بازی های المپيک جهانی Pyro

بازی های المپیک جهانی Pyro رقابت سالانه آتش بازی در میان شرکت های آتش بازی جهان است. و در مانیل ، فیلیپین برگزار می شود. این رویداد یکی از بزرگترین و باشکوه ترین مسابقات آتش بازی بین المللی است. Pyro در یک دوره پنج روز متوالی اجرا می گردد و شرکتها آخرین تکنولوژیهای خود را در آن ارائه می دهند. این مراسم هر روز در هر دو کشور به صورت همزمان اجرا می گردد، شرکت های آتش بازی مراسم شب پایانی این مراسم را به اجرا می گذارد. میزبان این رویداد در این مسابقه شرکت های آتش بازی نیستند ، نهایتاً جوایز ، به انتخاب مردم ، بعد از نمایشگاه داده شده است.


0.0/60votes
Voting statistics:
RatePercentageVotes
60%0
50%0
40%0
30%0
20%0
10%0
Click to share thisClick to share this